Intro    CV    Uddannelse    Projekter    Fritid    Kontakt
 
Cand. it. mm.
Nøgleordet for denne kandidat-udddannelse er Multimedier, herunder emner som Multimedie-programmering, multimedie-æstetik, multimedie-narratologi. Jeg forventer derfor at lære en masse om multimedier.

Derudover forventer jeg at få repeteret min viden inden for bruger-venlighedsområdet, og at lære nye ting om narratologi og projektstyring, da jeg ikke før har haft formaliseret viden om disse områder, men kun hvad erfaringen fra de andre projekter har givet mig.

Derudover glæder jeg mig til praktikperioden på 9.semester, som foregår i praktik. Den kan give mig mulighed for at jeg kan få afprøvet mine kompetencer på en "virkelig" arbejdsplads.
Naturvidenskabelig Informatik
Min faglige baggrund er fra det naturvidenskabelige Informatikstudie på AAU. På dette studie beskæftigede jeg mig med mange af de emner, som cand.it.mm også beskæftiger sig med. Mine kompetencer fra dette studie spænder vidt fra kommunikationsanalyse i den ene ende til databaseprogrammering i den anden.

Derudover har jeg stiftet bekendtskab med mange forskellige metoder til udvikling af et IT system, såsom Objektorienteret Analyse og Design og Extreme Programming.